Visió esportiva SVTA

Què és el Mètode SVTA (SPORT SCIENCE & VISION TRAINING ACADEMY)?

Un mètode dinàmic i divertit per treballar les habilitats visuals i motores dels nens amb problemes d’aprenentatge.

Quines són les habilitats que podem treballar amb el Mètode SVTA?

 • Coordinació neuromuscular.
 • Equilibri estàtic, dinàmic i en vol.
 • Orientació espacial i temporal.
 • Integrar moviments.
 • Coordinació motora.
 • Velocitat de reacció. Reacció simple i complexa. Adaptació al canvi, aprendre a adaptar-se a canvis ràpids.
 • Ritme i temps. (Anticipació motora)

Amb aquest mètode, Què millorem a nivell ocular?

 • Els moviments de seguiment (seguir un objecte en moviment), fixació (mantenir la visió en un punt) i sacàdics (capacitat de mirar d’un punt a un altre de forma fina i precisa.
 • L’atenció visual (habilitat per mantenir la visió en una tasca).
 • La velocitat de reconeixement (atenció sostinguda, selectiva, coordinació, etc.) és el temps que necessitem per assignar una identitat a allò que veiem.
 • Velocitat de processament. Habilitat per a la comprensió i integració de la informació.
 • Memòria visual.
 • Visió i consciència perifèrica.
 • Binocularitat (visió amb els dos ulls) i acomodació visual.
 • Lateralitat. Capacitats motores. Amb el mètode SVTA també podem millorar trastorns d’aprenentatge:

Dislèxia: es defineix com un problema d’aprenentatge que implica dificultats en la lectura, en l’escriptura, en la memòria a curt termini, en la concentració i en la gestió del temps en sentit general i de l’espai / temps, que sovint determina problemes de coordinació visuo-motora.

Tot i que el coeficient intel·lectual del dislèxic sigui normal i sovint superior a la norma, això determina per a les persones amb dislèxia una escassa consciència de si mateixos i de les seves pròpies capacitats cognitives i motores, amb elevades conseqüències sobre la seva autoestima.

TDA / TDAH: es defineix com un trastorn evolutiu d’autocontrol.

Inclou dificultats d’atenció i concentració. Freqüentment comporta una absència del control comportamental i una inadequada gestió del nivell d’activitat en funció de les tasques a fer.

Igual que per a les persones amb dislèxia els pacients amb TDAH tenen escassa consciència de si mateixos i de les seves pròpies capacitats cognitives i motores amb elevades conseqüències sobre la seva autoestima…

Resol els teus dubtes o sol·licita una cita

Truca’ns al +34 93 456 49 82 / +34 649346647 si ho prefereixes, omple el formulari:

  He llegit i accepto la Política de Privacitat i Protecció de Dades