Desenvolupament motor

Què és el desenvolupament motor?

El desenvolupament motor és un procés seqüencial i continu pel qual les persones adquirim un gran conjunt d’habilitats motores. El desenvolupament motor s’adquireix a mesura que l’ésser humà aprèn de la seva pròpia pràctica i experiència.

Les habilitats motores s’aconsegueixen a mesura que el nen va trobant solucions a les seves motivacions i interessos, de manera que un ambient motivador influeix positivament en cadascuna de les etapes del desenvolupament motor.

L’adquisició d’un nou comportament motor depèn del desenvolupament del sistema nerviós, les característiques físiques del nadó, la motivació de l’infant i el suport de l’entorn. Per exemple, els nadons podran caminar quan la maduresa del sistema nerviós sigui la suficient per al control de certs músculs, quan les cames puguin suportar el seu pes i quan hagin adquirit altres habilitats prèvies.

Riscos per a un correcte desenvolupament motor

 • Baix pes en néixer
 • Naixement prematur
 • Infeccions neonatals
 • Desnutrició
 • Trastorns cardiovasculars
 • Trastorns respiratoris i neurològics
 • Escassos estímuls externs per deprivació de moviment corporal.

  

Què és la lateralitat?

La lateralitat, dins el desenvolupament motor, és la dominància d’un costat del cos davant d’una tasca específica. No és només ser esquerrà o dretà, sinó el costat dominant per a la mà, ull, peu i sentit davant d’una tasca i la seva organització neurològica

Dominar la lateralitat ajuda al nen a situar-se respecte a altres objectes. Per exemple, per a l’aprenentatge de les lletres “p, b, d, q” és necessari un bon desenvolupament de la lateralitat. Així els nens que no són capaços d’identificar i diferenciar el costat dret de l’esquerre van a confondre amb freqüència aquestes lletres.


Organització motora i lateralitat en els nens

La lateralitat permet el coneixement del cos, l’organització de referències espacials i el processament de la informació, sent molt important per a l’aprenentatge de la lecto-escriptura i la maduresa del llenguatge. Quan hi ha trastorns de lateralitat, on mà, ull, peu i sentit no coincideixen en un mateix costat, pot derivar en problemes d’aprenentatge, ja que el nen pot ser lent en el processament de la informació i per tant, en comprendre les coses.

La lateralitat és un estadi superior de l’organització del funcionament del sistema nerviós, que va de la mà amb el desenvolupament motor i que s’inicia amb l’arrossegament i contínua amb el gateig del nen. El desenvolupament motor i el sistema visual maduren paral·lelament, passant de l’etapa monolateral a la bilateral, fins a definir la lateralitat de la persona en qüestió, que acaba en l’etapa escolar, sobre els 6 anys.

Quins són els símptomes d’una lateralitat no definida?

 • Dificultat en la lecto-escriptura.
 • Dificultat en el càlcul.
 • Dèficit d’atenció.
 • Hiperactivitat.
 • Inversions de lletres o números.
 • No distingir dreta i esquerra.
 • Baixa autoestima.
 • Es cansa físicament en llegir.
 • No li agrada ni llegir ni escriure.
 • Mou el cap en llegir, seguint les línies.
 • Utilitza el dit, seguint la línia en llegir.
 • Vista borrosa o doble al llegir o escriure.
 • Mals de cap.
 • Es frega els ulls en llegir.
 • S’acosta molt al llibre.
 • Dificultat per recordar paraules i la seva ortografia.
 • En llegir, es salta, rellegeix o omet lletres o línies.
 • Dificultat en copiar d’un llibre o pissarra.

Tractament de la lateralitat

Primer, cal el diagnòstic motor, visual i auditiu del nen, a identificar els problemes en el desenvolupament que pugui tenir.

Amb aquesta anàlisi podrem dissenyar un tractament de lateralitat infantil personalitzat de durada a concretar segons el cas, que consistirà en la combinació de les tècniques, exercicis i activitats per a la lateralitat del nen que es considerin necessàries, com ara graduar la vista, tractaments auditius, teràpia visual, tècniques de desenvolupament motor i lateralitat o reflexos primitius, entre d’altres.

En Tot Optometría disposem d’un programa de jocs i activitats de desenvolupament motor, lateralitat, visió i audició que adaptem a les necessitats de cada nen, aconseguint òptims resultats mentre es diverteixen jugant.

Resol els teus dubtes o sol·licita una cita

Truca’ns al +34 93 456 49 82 / +34 649346647 si ho prefereixes, omple el formulari:

  He llegit i accepto la Política de Privacitat i Protecció de Dades